Category Archives: Information

Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Hej och välkommen. Här hittar Du information som styrelsen för Lövåsvägarnas Samfällighetsförening i Säters kommun vill informera sina medlemmar om.

Posted in Information | Comments Off on Information från Lövåsvägarnas Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma och info via e-post

De medlemmar som önskar kallelse till årsstämma eller information via e-post, ber vi meddela samfällighetsföreningen sin e-postadress. Använd samfällighetens e-postadress: lovasvagarna@gmail.com. Vänliga hälsningar från Styrelsen.

Posted in Aktuellt, Information | Comments Off on Kallelse till årsstämma och info via e-post