Author Archives: WebbRed.

Vägavstängning

Lövåsvägen kommer att vara avstängd torsdagen den 9 september mellan klockan 07:00 och 13:00 på grund av vägarbeten, nedläggning av vägtrummor

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vägavstängning

Årssammanträde 2021

Onsdagen den 18 augusti klockan 19:00 Plats Naglarby Bystuga Ärenden enligt stadgarna Förslag till debitering 2021 Välkomna styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on Årssammanträde 2021

Tjällossning våren 2021

Lövåsvägarna kan trafikeras utan restriktioner från den 12 maj

Posted in Aktuellt | Comments Off on Tjällossning våren 2021

Årssammanträde Årsmötet hölls den 26 september i Naglarby Bystuga. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan. Beslut fattades om debitering för 2020. Lövåsvägen 0:60 kr per andel Björkljusterbergsvägen 3:90 kr per andel Glotvägen 4:50 kr per andel Byrtjärnsvägen 4:20 kr per … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on

Bomstatus

Alla bommar är öppna Bomstatusen finns under arkiv 2014

Posted in Aktuellt | Comments Off on Bomstatus

Vinterväghållning 2020-21

Även denna vinter kommer Anderssons Mek och Entr AB, AREAB, att sköta vinterväghållningen. Huvudvägen och angränsande vändplatser kommer att plogas och vid behov sandas Vid behov av plogning och sandning på sidovägarna beställes detta av AREAB som sedan fakturerar aktuell … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vinterväghållning 2020-21

Momsintyg

Den som behöver momsintyg för sin andel av Samfälligheternas utgifter 2020 ombedes anmäla detta via mail till samfälligheten Styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on Momsintyg

Skvasselbovägen

Skvasselbovägen eller Mora ga:3 har avregistrerats ur Lantmäteriets register över samfälligheter på begäran av en medlem. Vägen ingår alltså inte längre i Samfällighetsföreningen enligt beslutet från 2004. Fastigheterna ingår förstås förfarande i Bondhyttan ga:1 och kommer även i fortsättningen att … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Skvasselbovägen

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen hanterar behandling av personuppgifter. Förordningen är antagen av EU-parlamentet och gäller i alla EU-länder. Föreningen har inga utifrån sökbara personregister. De uppgifter som finns är mail-adresser till medlemmar som vill ha information via … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on GDPR

Väghållning sidovägar

Enligt bilaga till förrättningen 2004: Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik under barmarksperioden bortsett från tjällossningsperioden. Vinterväghållning skall ombesörjas av den som påkallar det. Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Väghållning sidovägar