Årssammanträde

Årsmötet hölls den 26 september i Naglarby Bystuga. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan.
Beslut fattades om debitering för 2020.
Lövåsvägen 0:60 kr per andel
Björkljusterbergsvägen 3:90 kr per andel
Glotvägen 4:50 kr per andel
Byrtjärnsvägen 4:20 kr per andel
Naglarby-Enbackavägarna 7:60 kr per andel

Styrelsen

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.