Monthly Archives: March 2020

Årssammanträde Årsmötet hölls den 26 september i Naglarby Bystuga. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan. Beslut fattades om debitering för 2020. Lövåsvägen 0:60 kr per andel Björkljusterbergsvägen 3:90 kr per andel Glotvägen 4:50 kr per andel Byrtjärnsvägen 4:20 kr per … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on