Vinterväghållning 2020-21

Även denna vinter kommer Anderssons Mek och Entr AB, AREAB, att sköta vinterväghållningen.
Huvudvägen och angränsande vändplatser kommer att plogas och vid behov sandas
Vid behov av plogning och sandning på sidovägarna beställes detta av AREAB som sedan fakturerar aktuell beställare.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.