Skvasselbovägen

Skvasselbovägen eller Mora ga:3 har avregistrerats ur Lantmäteriets register över samfälligheter på begäran av en medlem.
Vägen ingår alltså inte längre i Samfällighetsföreningen enligt beslutet från 2004.
Fastigheterna ingår förstås förfarande i Bondhyttan ga:1 och kommer även i fortsättningen att debiteras för huvudvägen.
Styrelsen vill efter årsmötet diskutera tänkbara utvägar ur situationen med delägare i Skvasselbovägen.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.