GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen hanterar behandling av personuppgifter.
Förordningen är antagen av EU-parlamentet och gäller i alla EU-länder.
Föreningen har inga utifrån sökbara personregister.
De uppgifter som finns är mail-adresser till medlemmar som vill ha information via e-post. Föreningens e-post hanteras endast av ordföranden.
Föreningen har tillgång till Lantmäteriets register över fastigheter och deras ägare via
en prenumererad web-tjänst som heter Vägfas. Ordförande, kassör och en ledamot har tillgång till tjänsten.
Röstlängd och debiteringslängd tas fram vid behov och behövs för föreningens lagstadgade verksamhet.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.