Monthly Archives: April 2019

Momsintyg

Den som behöver momsintyg för sin andel av Samfälligheternas utgifter 2020 ombedes anmäla detta via mail till samfälligheten Styrelsen

Posted in Aktuellt | Comments Off on Momsintyg

Skvasselbovägen

Skvasselbovägen eller Mora ga:3 har avregistrerats ur Lantmäteriets register över samfälligheter på begäran av en medlem. Vägen ingår alltså inte längre i Samfällighetsföreningen enligt beslutet från 2004. Fastigheterna ingår förstås förfarande i Bondhyttan ga:1 och kommer även i fortsättningen att … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Skvasselbovägen

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen hanterar behandling av personuppgifter. Förordningen är antagen av EU-parlamentet och gäller i alla EU-länder. Föreningen har inga utifrån sökbara personregister. De uppgifter som finns är mail-adresser till medlemmar som vill ha information via … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on GDPR