Väghållning sidovägar

Enligt bilaga till förrättningen 2004:

Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik under barmarksperioden bortsett från tjällossningsperioden. Vinterväghållning skall ombesörjas av den som påkallar det.

Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under den tid bärigheten är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer motorredskap eller dylikt, försedda med slirskydd, skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.