Monthly Archives: December 2018

Väghållning sidovägar

Enligt bilaga till förrättningen 2004: Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik under barmarksperioden bortsett från tjällossningsperioden. Vinterväghållning skall ombesörjas av den som påkallar det. Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Väghållning sidovägar

Väghållning huvudvägen, Lövåsvägen

Enligt bilaga till förrättningen 2004: Vägen skall skötas på ett sådant sätt att den är farbar för biltrafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under den tid bärigheten är nedsatt eller till följd av arbete … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Väghållning huvudvägen, Lövåsvägen

Vägområde och röjning

I bilaga till förrättningen 2004 anges följande: 2.1 Upplåtelse av utrymme: För anläggningen upplåtes det utrymme som den befintliga vägen upptar inklusive diken, slänter och mötesplatser. Utrymmets bredd skall dock vara minst 12 m. dessutom upplåts utrymme för eventuellt erforderliga … Continue reading

Posted in Aktuellt | Comments Off on Vägområde och röjning