Monthly Archives: March 2014

Status på vägar och bommar

Bomstatus (2020-03-23) Lövåsvägen: Björkljusterbergsvägen: Bom öppen. Byrtjärnsvägen: Bom öppen. Glotenvägen: Bom öppen. Naglarbyvägen: Bom öppen Enbackavägen: Bom vid slakteriet (Långsjömyra) öppen. Skvasselbovägen: Bom öppen. Vid frågor kontakta styrelsen.

Posted in Aktuellt | Comments Off on Status på vägar och bommar